Menu
Your Cart

REGLER OCH VILLKOR

BYGGVARUDEKLARATION

Byggvarudeklarationer för olika typer av planglas

Utfärdade av Sveriges Provning- och forskningsinstitut. Nedan länk till SPF och dokument i pdf-format:

   

Publikationer för att ge vägledning vid användande av glas

Allmän information om CE-märkning

Förkortningen CE står för "Communité Européen". CE-märkning visar att en produkt överensstämmer med en europeisk teknisk standard som kallas för harmonised Europeisk Norm (hEN).
Märket är avsett som en signal till ansvariga myndigheter och verksamheter, dels för att visa att olika krav/direktiv är uppfyllda och dels för att visa att föreskriven kontroll av konstruktion och tillverkning har följts. Kraven gäller hälsa, miljö och säkerhet.

Olika myndigheter utövar tillsyn för att se till att de olika kraven/direktiven följs. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten får den bära CE-märket och säljas i hela EU/EES-området utan ytterligare godkännanden, anpassningar eller omprovningar. Standarderna införs för att ta bort tekniska handelshinder för byggprodukter i Europa. 

Specifik information om vår CE-märkning:

Forserum Safety Glass har anlitat Kiwa Nordic för att certifiera sin produktion av säkerhetsglas. Det är ett företag som granskar och certifierar produkter i Europa. Allt arbete inom FSG AB har dokumenterats; från inköp, ordrar till leveranser och även maskinskötsel samt reklamationer. Kiwa gör kontroll av teknisk dokumentation, kontroll av fabrik och tillverkning, typprovning, fortlöpande övervakning och utvärdering samt godkännande av tillverkningskontroll i fabriken.

FSG AB har i dagsläget alla sina produkter CE-märkta, men arbete pågår för att certifiera fler produkter för att kunna utöka sitt produktsortiment. CE-märkta produkter för närvarande:

 

Prestandadeklarationer

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

I fältet nedan beställer ni prestandadeklarationer, DOP (Declaration Of Performance) ifrån Forserum Safety Glass AB. Informationen ni behöver uppge finns på glasetiketten, (se kopia nedan med gula markeringar).

Har ni frågor angående våra CE-märkta produkter eller våra prestandadeklarationer, skicka ett mejl till dop@fsglass.se, så kontaktar vi er.

 
  •  

     

FSG - INFORMATIONSBLAD

Företagspresentation och produktblad

Här finner du informations- och produktblad i pdf-format för nedladdning, önskar du tryckt material kontakta oss eller lägg en beställning här via e-post.

 
  •  

     

FSG - INFORMATIONSBLAD

Företagspresentation och produktblad

Här finner du informations- och produktblad i pdf-format för nedladdning, önskar du tryckt material kontakta oss eller lägg en beställning här via e-post.